Viņi kļūst arvien lielāki? Печать
Viņi kļūst arvien lielāki?

Viņi kļūst arvien lielāki? following error occurred: You have used invalid syntax. Please contact the webmaster with any queries.

The following error occurred: You have used invalid syntax. Please contact the webmaster with any queries. Pasakas un to loma psihiski veselas personības attīstībā. Cik veselīgas ir ārsta, sabiedrības un valsts attiecības? Pēdējos gados pieaug klīniskā izpratne par psihisko faktoru lomu kopējā veselības stāvokļa saglabāšanā.

Psihiskā veselība ir fiziskās veselības aizsargfaktors. Iedziļināšanās psihiskās veselības traucējumos, to izpratne ārstiem ļauj efektīvāk veikt gan diagnostiku, gan ārstēšanu. Pēdējā laikā klīniskajā praksē ienākošie ar psihisko veselību saistītie termini raksturo šo relatīvi jauno domāšanas un pieejas veidu, kuru no ārsta prasa klīniskā realitāte un procesi sabiedrības attieksmē pret veselību. Tādējādi aktualizējusies nepieciešamība ārstam apgūt prasmes, kā iztaujāt pacientu par emocijām un izjūtām, kā tās izprast un kā tās analizēt. Jebkurā gadījumā trauksmes par veselību esamība palielina izdevumus veselības aprūpei .

Источник: http://biztimes.lv/vi%C5%86i-k%C4%BC%C5%ABst-arvien-liel%C4%81ki/

Комментарии: